O kancelárii advokatmm

Trvalo, od roku 2010, sa naša kancelária dynamicky a nepretržite rozvíja, najmä vďaka profesionálom s bohatými skúsenosťami. Zaoberáme sa komplexnými právnymi službami a poradenstvom pre inštitúcie, malých a stredných podnikateľov i fyzické osoby. Poskytujeme služby vo všetkých oblastiach práva, najmä však obchodného, občianskeho, rodinného, pozemkového a práva nehnuteľností.

Odbornosť, promptnosť, spoľahlivosť, profesionalita, maximálna spokojnosť klienta sú naše hlavné priority. Sme rýchli, odborne zdatní, diskrétni. Ponúkame silné právne zázemie a individuálny prístup.  Naše právne služby a poradenstvo poskytujeme podnikateľom, ako aj bežným fyzickým osobám. Snažíme sa o spoľahlivé riešenie osobných a majetkových záležitostí v bežných životných situáciách.

Plne sa venujte svojim obchodným aktivitám, využitím našich služieb ušetríte svoj čas a peniaze. Sme flexibilní, vieme prísť priamo k Vám,  vyzdvihnúť všetky dôležité podklady. Právne problémy prekonzultujeme priamo vo Vašej kancelárií alebo obývačke, kdekoľvek Vám to vyhovuje. Konzultácie Vám poskytneme aj telefonicky, cez internet, mailom alebo faxom. Vďaka tomu získate pohodlný právny servis prispôsobený Vašim požiadavkám a potrebám.

1738

Spokojní klienti

1048

Úspešne skončené súdne spory

1327

Úspešne skončené obchodné prípady

Právne služby

Predchádzajte s nami sporom, nájdite s nami optimálne riešenia, chráňte s nami svoje práva

Pracovné právo
Trestné právo
Správne právo
Nehnuteľnosti a pozemky
Obchodné a firemné právo
Občianske a rodinné právo
 • Pri spolupráci s kanceláriou Advokatmm, som sa stretol s extrémne rýchlym a efektívnym vybavením všetkých mojich náležitostí. Firmu mi pomohli založiť do týždňa a takmer celý proces som vybavil pohodlne cez telefón.

  Tomáš Chudják

 

Založenie spoločnosti

Ponúkame Vám komplexné služby pri zakladaní obchodných spoločností.  S úradmi verejnej správy komunikujeme elektronicky s využitím Zaručeného elektronického podpisu. To Vám prináša množstvo výhod:

Zmeny
33
 • Namiesto 66 EUR
 • Do 1 týždňa
 • Vybavíte z domu
 • Celé Slovensko
Založenie s.r.o
165,75
 • Namiesto 331,50 EUR
 • Do 1 týždňa
 • Vybavíte z domu
 • Celé Slovensko
Založenie a.s.
414,50
 • Namiesto 829,50 EUR
 • Do 1 týždňa
 • Vybavíte z domu
 • Celé Slovensko

Ius est ars boni et aequi


“Právo je umením dobra a spravodlivosti”

Náš tím

JUDr. Michaela Macaláková
Advokát

Absolventka PF UK Bratislava – r. 2000. Pred otvorením advokátskej kancelárie pôsobila v bankovom a finančnom sektore, v advokátskej kancelárii ako koncipientka a istý čas aj v súdnictve. Titul. JUDr. získala obhajobou rigoróznej práce na tému: Práva obchodných spoločností.

V AK sa venuje najmä obchodnému, zmluvnému a korporátnemu právu.

Jazyky: angličtina a nemčina.

JUDr. Lenka Špiriaková, PhD.
Senior koncipient

Absolventka PF TU v Trnave – r. 2013. V AK pôsobí od roku 2012. Titul JUDr. získala v roku 2014 obhajobou rigoróznej práce. Titul PhD. získala po úspešnom ukončení postgraduálneho štúdia na PF TU v Trnave roku 2013 obhájením dizertačnej práce.

V AK sa venuje najmä trestno-právnej a priestupkovej agende, tiež občianskoprávnej a rodinnoprávnej agende.

Jazyky: angličtina a ruština

Mgr. Ľubomír Kysela
Senior koncipient

Absolvent PF UPJŠ v Košiciach – r. 2000. Od roku 2000 – 2008 pôsobil na rôznych pozíciách vo finančnej správe. Následne pôsobil ako konateľ spoločnosti venujúcej sa vedeniu účtovníctva, daňovému poradenstvu, realitnej a dražobnej činnosti.

V AK sa venuje najmä vymáhaniu pohľadávok, trestnoprávnej a občianskoprávnej agende, realitnej činnosti a pozemkovému právu.

Jazyky: angličtina a ruština

Mgr. Daniel Tichý
Junior koncipient

Absolvent PF Karlovej Univerzity v Prahe, ktorú úspešne ukončil magisterským titulom v roku 2005. V Advokátskej kancelárii pôsobí na pozícii koncipienta od roku 2013. Pred nástupom do AK pôsobil dlhodobo v zahraničí. Komunikuje plynule v angličtine a polštine.

V rámci AK sa venuje bytovému právu, správe nehnuteľností, konkurznému a správnemu právu.

Jazyky: angličtina a polština.

Kontakt

Meno
Email
Správa

Ďakujeme! Správa bola odoslaná.
Vyskytla sa chyba! Prosíme Vás o kontrolu formulára.
JUDr. Michaela Macaláková
J.Milca 11, 01001 Žilina
+421 915 508 530, +421 948 187 799
macalakova@advokatmm.sk
IČO: 42072336 DIČ: 1046273712 SAK: 5260
mBank: 4202374252/8360
© Copyright 2015 KLEIDI